Kolla på tv serien

Rätt Rätt Fel - en föreställning skapad för grundsärskola om sociala normer och regler.

Premiär på Telefonfabriken (november 2021)
Med avstamp i tv-serien skapad av UR Utbildningsradion ”Nalle den sociala katastrofen” så kan särskolan nu uppleva ett live möte med karaktären Nalle Katastrof och få en lustfylld plattform till fortsatt dialog om vad som kan upplevas som rätt eller fel.
Föreställningen baseras bl.a. på den behovsundersökning som UR har gjort på grundsärskola mellanstadiet inom ämnen Kroppen och Hälsa inför teveproduktionen. Förutom det kommer researcharbete om ämnet och målgrupp att genomföras med hjälp av rådgivargrupp samt samarbetet med Mosaikteatern.
Inom projektet skapas en clownföreställning specifikt för grundsärskola; nyskapade skådenummer (slapstick, magi och cirkus), nyskrivna texter i Spoken Word form samt nyskiven musik med beatbox och loopmaskin som utgångspunkt.

Livs/Skav - Klassrumsteater om psykisk ohälsa för unga vuxna

Premiär Täby Kommun (september 2021)
Livs/skav vill röra om i tystnadskulturen kring psykisk ohälsa, att  fascilitera en dialog om ämnet bland unga vuxna och slutligen att erbjuda konkreta verktyg som deltagarna kan tag med sig.